Miloš Kužvart

O mě

Výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství

 

 • Datum narození: 1960-11-20
 • Webové stránky: zde
 • Telefon: +420 724 695 777
 • Město: Praha 9 - Satalice

Životopis

Vzdělání

Kurs Delegatury Evropské komise v Praze

1995 - 1995

Využití logických matic při plánování Programu PHARE.

Open University Praha

1995 - 1995

jednosemestrální kurs ochrany životního prostředí.

Kurs Institutu OSN pro vzdělávání a výzkum UNITAR

1994 - 1994

Řešení konfliktů při ochraně životního protředí

Kurs Agentury ochrany životního prostředí USA (US EPA)

1993 - 1993

Hodnocení rizik

Kurs Institutu OSN pro vzdělávání a výzkum UNITAR

1991 - 1991

Dálkový průzkum Země

Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Praha

1988 - 1990

Postgraduální studium oboru Dálkový průzkum Země

Karlova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Praha

- 1987

titul promovaný geolog v oboru Geochemie, základní a ložisková geologie

Praxe

České asociace oběhového hospodářství, z.s.

2018 -
 • Výkonný ředitel

SGS Cz

2017 - 2018
 • Projektový manažer druhotné energetické zdroje

Technický a zkušební ústav stavební Praha

2012 - 2017
 • Vedoucí ins. orgánu,
 • Manažer rozvoje projektů

TÜV NORD Czech, s.r.o. Praha

2006 - 2012
 • Jednatel společnosti

Parlament ČR

2002 - 2006
 • Poslanec Sněmovny Parlamentu ČR
 • Místopředseda Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
 • Předseda Podvýboru pro problematiku korupce

Ministerstvo životního prostředí České republiky

1998 - 2002
 • Ministr životního prostředí České republiky

Kompletní životopis je ke stažení: ZDE.

Články a publikace

 • Vše
 • Aktuality
 • Články a komentáře
 • Zlato
 • Takoví jsme byli
 • Něco šlo dělat
Newsletter ČAObH 04/2021

Newsletter ČESKÉ ASOCIACE OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ: Editorial - PF 2022

Negativa zálohovaných PET lahví

Dopis poslancům proti povinnému zálohování PET lahví

Aby odpady nekončili s nulovou hodnotou

... z magazínu PRO ENERGY

Konference

Konference o ekonomických nástrojích v ochraně životního prostředí.

Návrh zákona o odpadech

... z časopisu Průmyslová ekologie

Skládkaři

Skládkaři odvádějí na dividendách 3 mld. korun do zahraničí. A tam je zakopaný pes.

Oběhové hospodářství

Motto: „Nad každým novým výrobkem je nutné si položit otázku, kolik z něj skončí bez užitku, na skládce. A jak to změnit“
Oběhové hospodářství v několika bodech

Lidové noviny

Jak si svého poslance správně vyzkoušeti

Prague Business Journal - jaro 2013

Rozhovor pro Prague Business Journal na téma stavebních a demoličních odpadů.

Stop težbě zlata

Rizika spojená s použitím kyanidového loužení

Evropské vodní cesty, resp. vodní cesta Dunaj - Odra - Labe

Rezoluce, přijatá stálou komisí Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Podvýbor pro problematiku korupce

V letech 2003 až 2006 jsem na základě hlasování pléna Sněmovny vedl Podvýbor pro problematiku korupce - nesmírně zajímavá zkušenost, napříč politickým spektrem jsme získávali podporu v boji proti korupci.

Natura. Kšefty na chvíli odloženy

V době prý proevropské vlády docházelo k řadě podivných rozhodnutí, pokud k nim byla nutná podpora Parlamentu, bylo možné je odmítnout při hlasování poslanců - zde se to povedlo.

Ekologická komise. 2003

Jak se vládlo v koalici ČSSD a Unie svobody, KDU-ČSL a DEU.

Memorandum k plnění programu ČSSD

Stojedničková vláda Vladimíra Špidly z pohledu členů ČSSD z Prahy 4.

Hospodářské Noviny. Johannesburg

Na světovém summitu o trvale udržitelném rozvoji v srpnu 2002 byl dosažen jen velmi malý pokrok.

Povodně v srpnu 2002

Novináři chtěli vědět, zda Ústřední povodňová komise při povodních v srpnu 2002 pracovala, zda měla informace a zda nedošlo zbytečně např. v Praze k zatopení rozsáhlé části Metra a čtvrtí, jako je Karlín.

Právo

Velký rozhovor nejen o životním prostředí na konci funkčního období ministra životního prostředí

Zpravodaj MŽP, podzim 2001

Pokus ukončit nekonečné spory o Šumavský národní park přijetím zákona. Ke škodě přírody na Šumavě tento poslanecký návrh (předložený zákonodárci napříč politickým spektrem) nebyl přijat a ihned po volbách v roce 2002 došlo k radikální změně v nazírání na Šumavský národní park. V kombinaci podporovaného šíření kůrovce, uragánu Kyrill a naprosté zaslepenosti či hlouposti celé řady po sobě jdoucích vedení MŽP máme dnes na Šumavě oproti přelomu milénia polovinu lesů uschlých...

Schválení Zákona o obalech

I přes tehdejší skuhrání "zelených mužíčků" zákon dokázal v oblasti separovaného sběru z České republiky udělat velmoc, soukromé firmy do vybavení měst a obcí kontejnery pro separovaný sběr a do osvětových kampaní investovaly za 20 let miliardy korun.

MF Dnes

pozvání do Posázaví na trasu budoucí dálnice D 3 do jižních Čech přijal jak prezident republiky Václav Havel, tak i středočeský hejtman Petr Bendl. Je škoda, že v pozdějších dvaceti letech nikdo z mých následovníků se nesnažil získat politickou podporu pro změnu tohoto projektu, který pochází z 60. let minulého století.

Ležáky. Krokonošské Noviny

Kladení věnců k pomníku vyvraždění obyvatel obce Ležáky.

Cena ministra životního prostředí pro rok 2000

Ve Zpravodaji MŽP č. 1/2001 byly podrobně popsány důvody, které mne vedly k udělení Ceny ministra za rok 2000 jednotlivcům i organizacím.

Dodržení slibů politiků. Deník Právo

Pro jednobarevnou vládu by mělo být hlavní dodržení slibů.

Dům uprostřed lesa budu potřebovat

Vzpomínky na dobu totality

Zelená Zeleným

Velký profilový text, můj tehdejší pohled na stav a vývoj zdaleka nejen stavu životního prostředí, snaha o modernizaci republiky.

EKO. Dostavba JETE.

...text k dostavbě JETE

Právo lidu

Předvolební rozhovor z jara 1998, tehdejší předčasné volby díky svému výsledku dovedly ČSSD do Strakovo akademie hlavním vchodem…

Prvních 100 dní vlády ČSSD

Jde o dokument, který každý z tehdejších stínových ministrů byl povinen předložit vedení ČSSD. Jen takto mohl prokázat, že se orientuje v problematice s přiměřenou znalostí, že ví, co budou jeho priority ve funkci, kdo budou jeho partneři a spojenci při prosazování reforem. Mám v posledních dekádách pocit, že něco podobného u dalších vlád České republiky zoufale scházelo, lidé, nominovaní stranickými sekretariáty či ještě hůře oligarchy se nejen neorientovali v problematice, ale často z nabytého postu ústavního činitele si udělali prebendu pro sebe a penězovod pro svoji "rodnou stranu"...

Žádost

Žádost Ústavu pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy z října 1996, adresovaná tehdejšímu mému zaměstnavateli o mé uvolnění na přednášku pro studenty 5. ročníku oboru ochrany životního prostředí. Šlo o velmi užitečnou zpětnou vazbu pro mne, zájem o studium ochrany životního prostředí byl obrovský, a v té době již platila moderní legislativa ochrany životního prostředí, přijímaná v letech 1990 - 1992.

Týdeník Český rozhlas

...číslo 14 z roku 1996 - obdobný rozhovor o směřování ČSSD v oblasti životního prostředí před volbami 1996. Je zajímavé, že po zmíněných volbách 1996 po dobu dvou let fungovala tzv. první opoziční smlouva, na jejímž základě menšinová vláda Václava Klause byla tolerována ČSSD, jejíž předseda Miloš Zeman působil jako předseda Sněmovny Parlamentu České republiky.

Časopis EKO-list

Rozhovor před volbami v létě 1996.

Stuž

Dopis členům předsednictva STUŽ ze dne 9 března 1996

Mezinárodní regionální konference Geografické unie

V roce 1994, ještě jako ředitel Odboru pro styk s veřejností Ministerstva životního prostředí jsem se podílel na organizaci a propagaci Mezinárodní regionální konference Geografické unie (srpen 1994), kdy přiložené pozvání z dubna 1994 upozorňuje na důležitost vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany životního prostředí.

Nadace rozvoje občanské společnosti

Moje práce v programu PHARE v letech 1994 - 1995 - ředitel Nadace rozvoje občanské společnosti.

Rainbow Programme

Environmental recovery programme for the Czech Republic.

Letáček Zeleného kruhu

...organizace, která koordinovala postup nevládních ekologických organizací, kdy počátkem 90. let jsem byl opakovaně zvolen do Rady Zeleného kruhu a měl možnost spolupracovat jak s tehdy již bývalým ministrem životního prostředí České republiky Ivanem Dejmalem, tak i s bývalým předsedou Federálního výboru pro životní prostředí ČSFR Josefem Vavrouškem.

Petice Sněžka

V letech 1987 až 1989 se veřejnost díky katastrofálnímu stavu životního prostředí v Československu začínala nejen zajímat, ale formou petic i osobně angažovat při ochraně životního prostředí. Při záchraně unikátních zachovaných částí přírody v Krkonoších se podařilo spojit "šedou zónu" disentu s ochranáři z ČSOP či z hnutí Brontosaurus spolu s akademiky a univerzitami.

Dopis paní Fajtlové

Korespondence z června 1989 s paní Drahomírou Fajtlovou, organizátorkou setkávání disidentů z Charty 77 s aktivisty hnutí Solidarita z Polska v Krkonoších.

Café Barrande

Vzpomínka na moji geologickou minulost.

Kontakt

Telefon:

+420 724 695 777

Místo:

Praha 9 - Satalice