Životopis

 
Osobní údaje:

Jméno: RNDr. Miloš Kužvart

Datum narození: 20/11/1960

Bydliště: Praha 9

Národnost: Česká

 

Vzdělání:

1986: Karlova Univerzita, Praha – ukončené vzdělání na Přírodovědecké fakultě obor geochemie, základní a ložisková geologie

1988 – 1990: Přírodovědecká fakulta UK

1991: Kurz institutu OSN UNITAR – dálkový průzkum země

1993: Kurz americké agentury EPA – hodnocení rizik

1994: Kurz institutu OSN UNITAR – řešení konfliktů při ochraně životního prostředí

1995: Open University – jednosemestrální studium kurzu obor Životní prostředí

1995: Kurz Delegatury Evropské komise v Praze – užití logických matric při plánování programu PHARE

1996 – 1998:  Kurzy RW TÜV auditora systémů managementu kvality (ISO 9001)

1996 – 1998: Kurzy RW TÜV auditora systémů environmentálního managementu (ISO 14001)

2006 – dosud: Rozšíření kvalifikace auditora ISO 9001 a ISO 14001

2011: Kurz akvizic – TÜV NORD Group Essen

Praxe:

2017 – dosud: Projektový manažer, SGS Czech Republic s.r.o

2013 – 2017: Manažer řízení projektů, Technický a zkušební ústav stavební Praha

2006 – 2012: TÜV NORD Czech, jednatel společnosti (certifikační a inspekční společnost – 115 zaměstnanců, bývalá RWTÜV Praha, s.r.o)

2002 – 2006: Poslanec Sněmovny parlamentu ČR; místopředseda Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí; předseda Podvýboru pro problematiku korupce při Branně – bezpečnostním výboru

1998 – 2002: Ministerstvo životního prostředí České republiky

1995 – 1998: RWTÜV Praha, spol. s r.o., auditor pro systémy environmentálního managementu (ISO 14001) a systémy managementu kvality (ISO 9001)

1996 – 1998: Pracovník Odboru geologického průzkumu, Ústřední ústav geologický, Praha

1994 – 1995: Ředitel Jednotky řízení programu PHARE pro ČR, oblast neziskového sektoru

1990 – 1994: Ministerstvo životního prostředí České republiky

1993–1994: Ředitel Odboru pro styk s veřejností

1992–1993: Vedoucí Oddělení analýz a koncepcí

1990: Pracovník Odboru informatiky

Činnosti:

1990 – 1994: krátce tajemník, poté předseda Meziresortní protiradonové komise

1991 – 1993: za Ministerstvo životního prostředí člen dozorčí rady Československého uranového průmyslu (později DIAMO s.p.)

1991 – 1992: člen oponentního týmu za MŽP k projektu hlubinného uložiště radioaktivních odpadů

1996 – 2010: člen Rady pro surovinovou politiku při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

1997 – dosud: přednášky na Přírodovědecké fakultě UK v rámci Sociologického semináře Ústavu pro životní prostředí

2000 – 2006: člen řídící Rady programu UNITAR (Ženeva)

2003 – 2006: člen Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy ( Štrasburk). Člen Výboru pro životní prostředí, zemědělství a regionální záležitosti

2004 – 2006: člen Výboru pro kvalitu života a občanskou společnost Euromediteranního shromáždění (Řím)
listopad 2006 jmenován do pracovní skupiny pro přípravu Strategie národní politiky kvality v ČR pro období 2008 – 2013 při MPO

2006: semestrální přednášky na Fakultě životního prostředí University J.E. Purkyně. Obor Environmentální politika

prosinec 2007: jmenován členem představenstva SUCO. Sdružení pro udělování certifikátu Odborný podnik pro nakládání s odpady

květen 2008: zvolen místopředsedou Českého národního certifikačního fóra

říjen 2010: jmenován členem Odborné skupiny Rady kvality ČR „Kvalita v energetice“. Reprezentace autorizovaných osob dle vyhlášky SÚJB č.309/2005 Sb. o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

 

Další znalosti:

Angličtina: aktivně
Ruština: aktivně
Němčina: pasivně
Řidičský průkaz skupiny B