Články

Skládkaři odvádějí na dividendách 3 mld. korun do zahraničí.

Oproti řadě jiných byla Česká asociace oběhového hospodářství založena ...
Více

Prague Leaders Magazine, 2013

Zobrazit na celou obrazovku ...
Více

Trade-off časopis. 2016

Zobrazit na celou obrazovku ...
Více

Kůrovec na Šumavě? Zločin za 100 miliard!

Jižní Čechy – Ministr životního prostředí z let 1998 ...
Více

Životní prostředí a ekonomická recese

Cesta z vleklé hospodářské krize může mít celou řadu ...
Více

Recyklovaný stavební a demoliční odpad.

V moderním světě se při nakládání s odpady často ...
Více

Studie-texty

Oběhové hospodářství v několika bodech

Ztrácíte se v koncepci oběhového hospodářství (circular economy) a ...
Více

Rezoluce, přijatá Stálou komisí Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 25. 11. 2005

Miloš Kužvart byl zpravodajem Parlamentního shromáždění Rady Evropy dne ...
Více

3. České energetické a ekologické fórum

Téma: Biomasa a bioplyn pro energetiku ČR a střední ...
Více

Efektivita českého systému třídění odpadu v kontextu Evropské unie

Studie CETA 2016. Miloš Kužvart, červen 2016. Komentář Zobrazit ...
Více

Projevy

Zachraňme Šumavské lesy a Šumavské zdroje vody

Nedivme se, že vývoj Šumavy v posledních dvou letech ...
Více

Reakce na pana Martina Fendrycha, Aktuálně.cz ze dne 14. 10. 2013

Pana Martina Fendrycha si pamatuji z dob jeho působení ...
Více

Vystoupení na IV. Sjezdu SPOZ

Zobrazit na celou obrazovku ...
Více

Vystoupení na krajské konferenci SPOZ

Zobrazit na celou obrazovku ...
Více

Zlato

Jednání starostů. Zlato

Zobrazit na celou obrazovku ...
Více

Čechy – nový Klondike?

Po dvaceti letech se do Čech vrátila zlatá horečka ...
Více

Další aktivity

Ochrana životního prostředí jako nadčasový problém civilizací

II. mezinárodní konference v Teplicích: Dialog kultur a religií ...
Více

Jarní výstup na Petráčkovu horu

Zobrazit na celou obrazovku ...
Více

Korespondence. Kardinál Dominik Duka

Zobrazit na celou obrazovku ...
Více

Seznam dřívějších publikací

Duhový program, B. Moldan a kol., 1990, Academia Praha.
Princip obchodovatelných emisních povolení, limity znečištění ovzduší a dědictví minulých sedmi let péče o životní prostředí, EKO – ekologie a společnost, 4, p.15 (1998)
Pro vstup do Evropské unie musíme udělat maximum, zpravodaj Minisertva životního prostředí, No. 10, pp 1 – 2, 1998.
České Švýcarsko a boj o lesy, zpravodaj Ministerstva životního prostředí, No. 12, p.4.
Surovinová politika, časopis Ochrana přírody, No. 10, pp. 1 – 3, (1999).
Nakládání s odpady, ochrana klimatu a kvalita ovzduší, časopsiOdpady, No. 9, pp.8-9, (1999)
Vstup do EU zůstává prioritou, zpravodaj Ministerstva životního prostředí, No. 10, pp. 1 – 2, (1999)
Kompetence nabývají na aktuálnosti, zpravodaj Ministerstva životního prostředí, No. 11, pp. 1 – 2, (1999)
Blíže k Evropské unii, deník Právo, 12. listopadu 1999, p. 6, (1999)
Výzva k obnovení platformy pro trvale udržitelný rozvoj, zpravodaj Ministerstva životního prostředí, No. 12, p. 1, (1999)
Úvodní řeč na konferenci Ochrana životního prostředí, environmetální ekonomie, politika a zahraniční vztahy, pp. 1 – 2, (1999)
Úvodník časopisu Environmentální aspekty podníkání, speciál, březen, (2000)
Nezanedbat trvalou péči, deník Lidové noviny, 6. dubna (2000)
Česká krajina – jaká bude? zpravodaj Ministerstva životního prostředí, No. 5, p.1 (2000)
Státní správu ve vodním hospodářství nelze dělit, zpravodaj Ministerstva životního prostředí, No. 5, p. 1 (2000)
Letos očekáváme příznivější hodnocení Evropské komise, zpravodaj Ministerstva životního prostředí, No. 6