Recyklovaný stavební a demoliční odpad.

Posted on Posted in Články

V moderním světě se při nakládání s odpady často užívá tzv. principu tří R – „Reduce, Reuse, Recykle“. Jde o naplnění k přírodním zdrojům šetrného principu využívat odpady především omezováním jejich množství, a pokud již vzniknou, tak novým použitím či materiálovou recyklací…
Zobrazit na celou obrazovku

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *